Kategorie: Zprávy výboru

Zpráva o činnosti FC Ivančice 2012 - 2015

Vážení příznivci ivančického fotbalu, hráči a funkcionáři.

Dovolte mi, abych v krátkosti provedl hodnocení činnosti našeho oddílu od valné hromady v roce 2011, na které byl zvolen nový výbor FC Ivančice.

Hodnocení činnosti našeho oddílu bych rozdělil  do několika oblastí.

 1. Pro fotbalovou veřejnost se největší události v roce 2012 staly oslavy 100 let od založení fotbalu v Ivančicích. Samotné oslavy proběhly na fotbalovém stadionu, kde bylo také oceněno 70 hráčů a funkcionářů. Současně také v památníku Alfonse Muchy proběhla výstava fotografií o historii fotbalu v Ivančicích.
 2. V souvislosti s výročím ivančického fotbalu jsme vstoupili do jednání s vedením města Ivančice. Naše žádost směřovala na postupnou rekonstrukci chátrajícího městského stadionu.

Již v roce 2012 došlo k rekonstrukci východní části stadionu, včetně tribuny, pod kterou byly instalovány sedačky pro naše příznivce. Následně v druhé polovině roku 2012 došlo po celém obvodu stadionu k výměně chátrajícího oplocení. V závěru roku 2012 došlo k odvozu navážky zeminy vedle kabin, na což reagoval výbor zpracováním žádosti fotbalové asociaci o dotaci na vybudování hřiště s umělým trávníkem.

V roce 2013 a 2014 došlo k opravě ochozů v severní a jižní části stadionu, včetně nového zábradlí a osvětlení.

V roce 2013 jsme získali dotaci na vybudování dětského hřiště ve výši 150.000,- Kč. Dva roky neférového jednání ze strany FAČR nás vedlo k žádosti na vybudování umělky městem Ivančice.

Do rozpočtu města na rok 2015 byly převedeny z předchozích roků 3 mil. Kč.

Po úporném jednání s vedením města a vlastníkem sousedního pozemku došlo ke shodě a po proběhnutém výběrovém řízení došlo k zahájení  výstavby umělky.

 1. V oblasti hospodaření se v průběhu čtyř roků podařilo stabilizovat zejména příjmovou stránku našeho rozpočtu.

Výboru se dařilo využívat všech dotačních titulů, které byly v rámci ČR vypsány na podporu a výchovu mladých fotbalistů.

Obrovskou podporu našemu oddílu dlouhodobě věnuje město Ivančice, které všeobecně na podporu sportovní,kulturní a spolkové činnosti má v rozpočtu na rok 2016 částku 3.000.000,- Kč.

 1. V oblasti sportovních výsledků musím vyzvednout snahu výboru v oblasti výchovy našich mládežnických týmů.

V součastné době máme v našich týmech víc jak 120 dětí. Věřím tomu, že se péče o naši mládež postupně projeví v posílení vlastními odchovanci v týmech dospělých mužů.

Přes počáteční nejistotu se podařilo našemu „A“ mužstvu dospělých zachovat pro Ivančice po celé 4 roky krajský přebor. V soutěži 2014/2015 jsme se prakticky s vlastními odchovanci umístnili na 7 místě.

Na závěr zprávy mně dovolte, abych poděkoval všem členům výboru za jejich práci po celé čtyřleté období.

Chci poděkovat všem trenérům, kteří se ve svém volném čase věnují svým svěřencům. Musím také poděkovat za spolupráci a podporu našemu fotbalu všem sponzorům.

Největší dík patří městu Ivančice za příkladnou podporu nejen fotbalu, ale všeobecně sportu a výchově ivančické mládeže.

Ve své zprávě se také musím zmínit a poděkovat konkrétně Jardovi Stejskalovi. Za téměř 35 roků, které věnoval výchově ivančické fotbalové mládeži, za jeho věrnost a práci pro ivančický fotbal. Věřím,že v současných trenérech najdeme jeho následovníky.

Vám všem bych chtěl poděkovat za spolupráci a věřím, že se stejným úsilím podpoříte nové vedení FC Ivančice, které by mělo svoji pozornost věnovat zejména těmto oblastem :

 1. Postupně zapracovat do mužstev dospělých věkově končící dorostence,kteří v letošní sezoně skončili po podzimní části krajského přeboru na druhém místě.
 2. Ve spolupráci s vedením města dokončit zbylé opravy ochozů a po schálení územního plánu města Ivančice,vybudovat náhradní travnaté hřiště.
 3. Nadále věnovat maximální pozornost a podporu výchově našeho fotbalového potěru.
 4. Zajistit větší propagaci naší práci, zejména v ivančické televizi a ivančickém Zpravodaji. (např. postup našich žáků do krajského přeboru jsme nedokázali náležitě prezentovat.)

STATISTIKA ČINNOSTI V ROCE 2015

Členská základna:

 • děti do 18 roků - 125
 • dospělí - 88
 • celkem - 213

Mužstva hrající soutěže:

 • 8 mužstev dětí do 18 roků
 • 3 mužstva dospělých
 • 1 mužstvo předpřípravky

Trenéři:

 • 20 trenérů, z toho 17 trenérů s licencí

V r. 2015 bylo organizováno:

 • 230 utkání
 • 9 turnajů
 • 1 halová liga
 • 2 soustředění
 • 35  turnajů mimo Ivančice
 • 1162  treninků, tj. 1743 treninkových hodin
 • 48  výborových schůzí

 

V Ivančicích dne 6.12.2015

print Formát pro tisk