Kategorie: Zprávy výboru

Zpráva předsedy FC Ivančice za rok 2012

Dne 27.11.2011 proběhla výroční členská schůze FC Ivančice,na které byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu...

Dne 27.11.2011 proběhla výroční členská schůze FC Ivančice,na které byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu ve složení: Stejskal Jaroslav, Blatný Jan, Kleibl Radek, Štork Rostislav, Řihánek Tomáš, Jacko Josef, Čožík Tomáš, Hrabovský Jaroslav a Pokorný Lubomír.

Na první výborové schůzi,byl předsedou oddílu zvolen Blatný Jan.

Pro rok 2012 si výbor FC Ivančice stanovil několik základních úkolů, jak v oblasti organizační, hospodářské, investiční a také zejména sportovní činnosti.

Jako hlavní úkol pro první polovinu roku 2012,bylo zajistit důstojné oslavy 100 let kopané v Ivančicích. Tímto úkolem byl pověřen předseda oddílu, který vytvořil pracovní skupinu z bývalých hráčů, kteří se pravidelně scházeli a připravovali podkladové materiály pro vydání "Almanachu 100 let kopané v Ivančicích"a výstavu fotografií v památníku Alfonse Muchy. Samotné oslavy proběhly na fotbalovém stadionu dne 23.6.2012, kde bylo oceněno 70 hráčů a funkcionářů. Za pěkný průběh oslav je třeba poděkovat organizátorům, dobrovolníkům i všem hráčům. Důstojným oslavám 100 let kopané v Ivančicích napomohlo získání poměrně významné dotace z Jihomoravského kraje. Dále je třeba zmínit, že oslavy proběhly na fotbalovém stadionu, který díky vedení města prošel velmi výraznou rekonstrukcí.

V druhé polovině roku 2012 dostal stadion nové oplocení a v samém závěru roku jsme jako vánoční dárek dostali odvoz navezené skládky v prostoru vedle kabin. Tento vyčištěný prostor nám umožňuje splnit sen celé generace funkcionářů vybudovat tréninkové hřiště.

Díky podpoře města, sponzorů, organizováním mládežnických turnajů a plesu se nám podařilo stabilizovat finanční stránku a provoz klubu. Nemalým zdrojem příjmů jsou členské příspěvky od všech hráčů a celé řady příznivců. Dalším nemalým zdrojem bývaly příjmy z pořádání tradičního předpouťového karnevalu. Poslední roky byly výnosy z karnevalu neuspokojivé a proto výbor pro rok 2013 rozhodl o změně termínu jeho konání.

V oblasti naší sportovní činnosti bylo prvořadým úkolem výboru a zejména realizačního týmu a hráčů "A"mužstva setrvání v krajském přeboru. Tento úkol byl splněn a do nové sezony 2012/2013 jsme si předsevzali doplnit mužstvo tak, abychom v krajské soutěži hráli důstojnější roli. Druhá polovina soutěže nás i naše příznivce mohla konečně uspokojit.

Tradičně největší radost nám dělala naše mládežnická mužstva, která se řadí mezi nejlepší mužstva v kraji a okresu. Dorostenecká družstva, která hrají krajskou soutěž mají jako vždy jediný cíl: udržet starší dorost v krajském přeboru a připravit dorostence k přechodu do mužské soutěže. Největším problémem v práci s mládeží je zajistit kvalifikované trenéry z řad bývalých hráčů a rodičů dětí.

Dalším nenaplněným úkolem výboru je naše "B" mužstvo mužů. Naši snahou je prosadit u hráčů že naše "B" mužstvo je rezervou pro "A" mužstvo. To znamená že kterýkoliv hráč musí být po fyzické a taktické stránce připraven kdykoliv naskočit do "A" mužstva. To samozřejmě půjde jedině ruku v ruce s pravidelnou přípravou.

Za uplynulý rok 2012 je třeba poděkovat zastupitelstvu města Ivančice za podporu, kterou poskytlo našemu fotbalovému oddílu.

Je třeba poděkovat všem příznivcům, sponzorům, trenérům, hráčům a členům výboru za jejich dobrovolnou činnost a vzornou reprezentaci našeho krásného města.

za FC Ivančice: Ing.Jan Blatný

print Formát pro tisk